Mój Ursus - etap VIB

Data: 21-01-2022

Miejsce: Warszawa, ul. Posag 7 Panien (Ursus)

Inwestor: 15/167 ROBYG Praga Investment I Sp. z o.o. Sp. k.

Inwestycja „Mój Ursus” stanowi kolejny krok na drodze do rewitalizacji poprzemysłowych terenów dzielnicy Ursus i stworzenia w ich miejscu pełnowartościowej dzielnicy mieszkaniowej. Główny korpus budynku domyka od strony południowo-zachodniej plac miejski znajdujący się w centrum dzielnicy. Całe założenie składa się dwóch stref. Wyższe - ośmiokondygnacyjne bryły rysują wyraźną pierzeję, która kieruje w to miejsce przyszłe życie lokalnej społeczności miejskiej. Wewnętrzna część kwartału to niższe budynki otoczone zielenią i terenami rekreacyjnymi przeznaczone dla bardziej personalnej społeczności sąsiedzkiej.

---