Modern City - etapy BCDE

Data: 01-12-2019

Miejsce: Warszawa, ul. Szeligowska (Bemowo)

Inwestor: ROBYG Young City 3 Sp. z o.o.

Projektowane osiedle Modern City stanowi kolejny etap rozbudowy Warszawskiego Bemowa w rejonie tzw. Chrzanowa. Będzie to duży zespół mieszkaniowy składający się z 10 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowany po południowej stronie ul. Szeligowskiej. Osiedle zaprojektowano w taki sposób aby jego oś kompozycyjną stanowił zielony teren rekreacyjny w formie liniowego parku. Teren ten pozwoli na integrowanie się lokalnej społeczności sąsiedzkiej. Układ komunikacji kołowej zlokalizowano na obrzeżach założenia. Takie ukształtowanie zabudowy pozwala na separację ruchu kołowego od pieszego, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników oraz tworząc strefy przyjazne człowiekowi.

---